วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้จัดทำสื่อโครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์กิจกรรม สื่อสารกับเครือข่ายเอกชน ประชาชน และพรรคการเมืองอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมย่อยสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการดังนี้

        1. คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ ความยาว 2 นาที    จำนวน 3 เรื่อง

        2. สปอตวิทยุ ความยาว 1 นาที 4 ภาษา (ภาษาไทยกลาง/พื้นเมือง/ยอง/ปกาเกอะญอ) ภาษาละ 3                 เรื่อง   รวม 12 เรื่อง

        3. ภาพอินโฟกราฟิกสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทต่างๆ จำนวน 52 ภาพ


สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้จากลิงค์นี้วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ วิธีทำเริ่มจากนำยางรถยนต์เก่า ใช้มีดคัดเตอร์กรีดแกะลวดลายรอบขอบยาง แล้วกลับด้านใหม่ เอาด้านในออกมาด้านนอก นำชิ้นยางที่แกะลวดยางมาประกอบติดกัน และพ่นสี เขียนลวดลายต่างๆเพิ่มมูลค่าของกระถาง ซึ่งราคาอยู่ตั้งแต่ชิ้นละ 80–250 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายรูปแบบของชิ้นงาน ในแต่ละวัน ถ้ารวมกลุ่มกันตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป จะสามารถผลิตกระถางยางรถยนต์ได้วันละ 50 ชิ้นต่อวันกระถางยางรถยนต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ก็จะนำวางขายในชุมชน เพื่อนำไปปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ประดับหน้าร้านบ้านเรือน และยังมีหน่วยงานต่างๆมารับซื้อถึงที่ นำไปปลูกต้นไม้ จัดวางประดับตามสถานที่อาคาร สำนักงานให้ดูสวยงาม รายละเอียดเพิ่มเติม... เอกสารประกอบ

ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวกานต์ชนก แก้วทิพย์ 098-7869514

ผ้าทอกะเหรี่ยงโบราณ ห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 กลุ่มห่มฝ้ายลายปกาเกอะญอ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว

กลุ่มผ้าทอลายกะเหรี่ยงโบราณเกิดขึ้นจากความต้องการให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และเป็นการอนุรักษ์ลายผ้าโบราณให้คงอยู่ โดยในปี 2530 ศูนย์พัมนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน ได้ริเริ่มโครงการทอผ้ากี่เอวของชวนเผ่าปกาเกอะญอในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ก่อนที่ปีถัดมา มูลนิธิโครงการหลวงจะเข้ามาส่งเสริมอีกแรง โดยร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดตั้งโครงการส่งเสริมการปั่นด้ายลินิน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากวัสดุที่ใช้อยู่นอกพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติม...


อีบุ๊ค (E-Books) หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

 

อีบุ๊ค (E-Books) หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์