วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอเมืองลำพูน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาวิชาการ กิจกรรม การวิจัยชั้นเรียนและการจัดทำ Best Practice การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มืออาชีพ PLC

นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562