วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนด้านวิจัยกระบวนการเรียนรู้

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบล และครู ศศช. เข้าร่วมอบรมตามโครงการศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่สองของการอบรมกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนด้านการวิจัยการเรียนรู้

9 สิ่งที่ไม่ควรแชร์ในโลกโซเชียล เพราะถ้าแชร์อะไรที่ผิดไปอันตรายอาจจะมาถึงโดยที่เราไม่รู้ตัว

รายการสายใย กศน. ตอน การบรรยายพิเศษเรื่อง เกษตรธรรมชาติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการจักสานสาดด้วยไม้ไผ่

มอบกระเป๋าหนังสือเพื่อเข้าสู่การเป็นตัวแทนบ้านหนังสือชุมชน ครอบครัวรักการอ่าน

กศน.ตำบลแม่ตืน ดำเนินจัดทำโครงการ ฝึกอบรมช่างก่อสร้างเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการอบรมการขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เรื่องการสร้างมูลค่าสินค้าและการโปรโมทสินค้า ณ ศูนย์ ICT ชุมชนอำเภอบ้านธิ รุ่นที่1

โครงการอาชีพระยะสั้น การทำแหนมหมู ณ ศศช.บ้านปงผาง ต.ทากาศ อ.แม่ทา

กศน.ตำบลหนองหนามจัดกิจกรรมโครงการช่างปูกระเบื้อง ณ กศน.ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

"โครงการบ้านสวยคนสุข"เป็นประจำทุกพุธของสัปดาห์ 27 ก.พ.62 ดำเนินกิจกรรมทาสีบริเวณรอบสำนักงานและก่อสร้างแปลงดอกไม้หน้าสำนักงาน

โครงการพัฒนาอาชีพการทำอาหารว่างในการจัดงานเลี้ยงและอบรม (30ชั่วโมง)

กศน.อำเภอบ้านธิ นำนักศึกษาร่วมแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก 4 ประเภทได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง และตะกร้อชาย ผลการแข่งขัน วอลเล่ย์บอลชายเข้ารอบชิงชนะเลิศ

อบรมกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนด้านการวิจัยการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์และ 1 มีนาคม 2562 ณ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 หลักสูตรที่จัด หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าด้นมือจำนวน30 ชั่วโมง 

กศน.ตำบลประตูป่า จัดกิจกรรมโครงการการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ฟ้อนรำภาคเหนือ ณ ลานเอนกประสงค์

กศน.ตำบลเหมืองจี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ตามโครงการ "ส่งเสริมเรียนรู้รักษ์วัฒนธรรมด้วยการทำกรวยดอกไม้ 12 ราศี"

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่่วไป พ.ศ.2562

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่่วไป พ.ศ.2562


หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าด้นมือ

หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าด้นมือ

กศน.อำเภอป่าซาง ดำเนินกิจกรรม "โครงการบ้านสวย คนสุข” กิจกรรมทาสีบริเวณสำนักงาน กศน. และห้องสมุดประชาชน

กศน.ตำบลมะกอกจัดกิจกรรมกาเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ.บ้านพระบาทหมู่6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรจักสานสาดด้วยไม้ไผ่ วันที่ 21-26 ก.พ.2562 ณ กศน.ตำบลดงดำ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ จัดกิจกรรมห้องสมุดออนแอร์ ณ คลื่นวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ 103.75 MHz

กศน.ตำบลก้อ จัดโครงการ อาชีพหลักสูตร การทำกล้วยตากเคลือบไวท์ชอค จำนวน 20 ชั่วโมง

กศน.ตำบลทาทุ่งหลวง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน “รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย”

บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ในงาน "เปิดโลกวิชาการ ป่าตาล62" ประจำปีการศึกษา2561

กศน.ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

กศน.ตำบลบ้านธิ โดย อ.ศิริญญา ศรีไม้ ครู กศน.ตำบลบ้านธิ เปิดกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำลูกประคบสมุนไพรและการนวดลูกประคบสมุนไพร

คณะครู กศน.อำเภอบ้านธิ และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วย รถโมบายส่งเสริมการอ่าน

กศน ตำบลอุโมงค์ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดลำพูน นำรถโมบาย ส่งเสริม การอ่านฯ

โรงเรียนบ้านเวียงหนองล่องได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลเข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก

โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมศูนย์ฝึกอีพชุมชน วิชาช่างไม้เบื้องต้น หลักสูตร 50 ชั่วโมง

กศน.ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก อาทิเช่น การเล่านิทาน วาดภาพระบายสี เรียนรู้คำศัพท์2ภาษา สัตว์น่ารู้ วัน เดือน ปี

ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดลำพูนพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาได้มาเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลหนองหนาม กศน.ตำบลบ้านแป้น และกศน.ตำบลเหมืองจี้ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรม ส่งเสริมสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการ(คบส.)

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอบ้านธิ ประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษา วางแผน และติดตามการดำเนินงานของ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชน

กศน.ตำบลลี้จัดโครงการช่างก่อสร้างพื้นฐาน​ ในระหว่างวันที่​ 8​ - 18​ กุมภาพันธ์​ 2562​ ณ​ กศน.อำเภอลี้

การประเมินการรู้หนังสือเทอม 2/2561 (ศศช.หัวขัว - หนองผำ)

กศน.ตำบลมะเขือแจ้ดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2561

กิจกรรมช่างเดินสายไฟภายในอาคาร. 14-21 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านแม่อาว ม.3 ต.นครเจดีย์

กศน.อำเภอบ้านธิ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือภาษาไทยจากเพลงรำวงมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น วันที่ 15 - 25 ก.พ. 2562 ณ บ้านดงสักงาม หมู่ที่ 6 ตำบลป่่าไผ่ อำเภอลี้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ "การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ"ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางบ้านทาปลาดุก

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการจักสานสาดด้วยไม้ไผ่

กศน.ตำบลประตูป่า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมถั่วแปบ (จำนวน 3 ชั่วโมง)

กศน ตำบลอุโมงค์จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้นการทำขนมดอกจอก หมู่ 7บ้านเชตวันตำบลอุโมงค์

กศน ตำบลอุโมงค์ จัดโครงการฟ้อนรำภาคเหนือ หมู่ 6 บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์

กศน ตำบลอุโมงค์จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้นการทำน้ำพริกลำไย หมู่ 8 บ้านไร่ตำบลอุโมงค์

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กศน.ประตูป่า จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด

กศน.อำเภอป่าซาง ขอบคุณนักกีฬาทุกประเภทและครูผู้สอน ของ กศน.อำเภอป่าซางทุกคน

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา ร่วมนำนักกีฬาวอลยเลย์บอล ตัวแทนอำเภอแม่ทา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กศน.จังหวัดลำพูน รอบคัดเลือก

กศน ตำบลอุโมงค์จัดโครงการช่างเชื่อมพื้นฐาน 50 ชั่วโมง ณ กศน ตำบลอุโมงค์

งาน "นวัตวิถี"ของดีชุมชนตำบลหนองหนาม กศน.อำเภอเมืองลำพูน ร่วมจัดสาธิตการทำยำโปรตีนเกษตรและหมี่กรอบ

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ห้องสมุดฯ มีหนังสือใหม่ให้บริการ จัดแสดงบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนค่ะ

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กศน.ลำพูนเกมส์ รอบคัดเลือก ร่วมกับกศน.อำเภอบ้านโฮ่ง,กศน.อำเภอลี้,กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง

กิจกรรมกีฬา กศน.ลำพูนเกมส์ รอบคัดเลือกโซนใต้ 4 อำเภอ ทุ่งหัวช้าง บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง และ ลี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่เทย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำกล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์)

คณะครู กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กศน.ลำพูนเกมส์ รอบคัดเลือก

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อย ระหว่างวันที่ 19 – 23 ก.พ.62 ณ บ้านสันวิไล หมู่ที่9 ตำบลแม่ตืน

วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกิจกรรม บัณฑิตจิตอาสา CMU การออกหน่วย บริการตรวจสุขภาพ และ นันทนาการ แก่เด็ก ปฐมวัย จากคณะ นักศึกษา ป.โท ณ หมู่บ้านขุนก๋อง ตำบลทาแม่ลอบ

โครงการเพิ่มทักษะ การปฏิบัติการเพาะเห็ดโคนน้อย บ้านสันวิไล หมู่ที่9 ตำบลแม่ตืน 19 – 23 ก.พ.62

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ฝุ่นละอองอากาศค่าpm 2.5 สูงอีก ร่วมด้วยช่วยกันกับชาวหมู่บ้านบ้านเวียงหนองล่องทำความสะอาดรอบบริเวณห้องสมุด กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง

คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่

คณะครูจากกศน.อำเภอลี้ ครู กศน.ตำบล จำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

โครงการฝึกอบรมช่างทำบล็อกตัวหนอน

ครู กศน.ตำบลนาทรายได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง

กศน.ตำบลมะกอกได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทาจัดกิจกรรม ห้องสมุด เคลื่อนที่ และเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง 2562 ณ หมู่บ้านห้วยฮ่อมนอก และหมู่บ้านขุนก๋อง

คณะครู กศน.ตำบล ครู ศศช.กลุ่มผาด่าน จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ณ ศศช.บ้านปงผาง

การขยายผลการดำเนินงาน OOCC


กศน.อำเภอเมืองลำพูน และคณะครูได้มานิเทศติดตามและเปิดกลุ่มการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว (จำนวน5ชั่วโมง)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ภาคตะวันออก

กศน.ตำบลบ้านเรือน จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชรพชุมชน / วิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การทำขนมจีบ

ตำบลบ้านธิ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Way of life)

ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างได้นำนักเรียนชั้น ป 5 เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรม "เตียวขึ้นดอยงุ้ม" ประจำปี 2562 ณ พระธาตุดอยงุ้ม

กศน.ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง เปิดสอนอาชีพระยะสั้นการผูกผ้าแบบลวดลายต่างๆ ณ.วัดบ้านม่วงโตน ตำบลเหล่ายาว

รายการสายใย กศน. ตอน กศน. ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครู กศน.ตำบลประตูป่า เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านดง

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง นำกิจกรรมการพับเหรียญโปรยทาน พุ่มเงิน พุ่มทอง และการทำกล้วยตาก เข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

บรรณารักษ์ออกหมุนเวียนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชน ศาลาอเนกประสงค์บ้านศรีดอนชัย ม.8 ต.บ้านธิ

กศน.ตำบลบ้านเรือน จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตยในชุมชุน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง ส่งเสริมประชาธิปไตย ได้จัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพลชัย จิตต์อัมพรสกุล ครูอาสาสมัคร กศน. อำเภอแม่ทา เข้ารับรางวัล "จิตอาสาดีเด่น พลังความดีเพื่อแผ่นดิน"

กศน.อำเภอป่าซางให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศศช.บ้านดอยวงค์ กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จัดกิจกรรมการถักทอเส้นด้ายด้วยมือ ณ บ้านดอยวงค์ ตำบลตะเคียนปม

กศน.อำเภอบ้านธิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "โครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช"

กศน.ตำบลทาทุ่งหลวงดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้การเตรียมตัวสำหรับผู้สูงวัย Active aging

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพการสานไม้ไผ่ ณ บ้านห้วยไร่ หมู่ 8 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง

จดหมายข่าวประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ได้จัดซื้อหนังสือใหม่ตามที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะเรียบร้อยแล้วค่ะ

ประชาสัมพันธ์ เชิญ ชวน เข้าร่วมโครงการกับห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ 🎒“โครงการครอบครัวรักการอ่าน“

การประชุมเพื่อพัฒนางานการศึกษาบนพื้นที่สูง

กศน.เมืองลำพูน...จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (การท่องเที่ยว)


วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ศศช.ป่าก่อ กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำแซนวิชเบอร์เกอร์ชีส

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ซึ่งได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดห้วยบงและวัดบ้านปาง

กศน.ตำบลทาทุ่งหลวงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับแม่บ้านบ้านทาทุ่งหลวง หลักสูตรการเย็บผ้าด้นมือ จำนวน 40 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาศนา "วันมาฆบูชา"

การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมห้องสมุดประชาชน

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

การถ่ายทอดสด เรื่อง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

คณะครู กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วิถีชนเผ่ากะเหรี่ยง อำเภอทุ่งหัวช้าง ณ สนามกีฬา อบต.ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง

หมุนเวียนหนังสือ สื่อ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลลี้ แห่งใหม่ ในพื้นที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ ณ ในร้านกาแฟเพาะฮัก และร้านก๋วยเตี๋ยวผึ้งมิ้น

ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน

รายงานสถิติการเข้าสอบ - ขาดสอบการทดสอบเทียบระดับมิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายงานสถิติการเข้าสอบ - ขาดสอบ 😍😍การทดสอบเทียบระดับมิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทดสอบวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กศน.จัง
หวัดลำพูน

กศน.ตำบลป่าสักดำเนินงานตามโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตร 60 ชั่วโมง (หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ)ระหว่างวันที่ 15-27 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดทุ่งข้าวหาง ตำบลตะเคียนปม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งปี62 “

การรายงานผลการดำเนินงานข้ามไตรมาส


การรายงานผลการดำเนินงานข้ามไตรมาส


กศน.ตำบลม่วงน้อยจัดกิจกรรมการเรียนรูปรัชญาเศรรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ศศช.บ้านขุนก๋องจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายชะลอน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จดหมายข่าวประจำวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและตลอดชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลนาทราย ประจำเดือน มกราคม -กุมภาพันธ์ 2562

กศน.ตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ "สอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษ" ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กศน.ตำบลศรีบัวบานรับบริจาคหนังสือและกระจายสื่อจากห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี จังหวัดลำพูน”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในการตรวจเยื่อม กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง

กศน.ตำบลทาทุ่งหลวงได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กศน.อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กศน.ตำบลศรีบัวบานจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กศน.ตำบล4G โดยมีการส่งเสริมความรู้จากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

กศน.ตำบลศรีบัวบาน จะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศน.ตำบลโดยให้นักศึกษาเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญในการอ่าน และพยายามพัฒนาการอ่าน ของตนเอง

กศน.ตำบลในเมือง จะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศน.ตำบลโดยให้นักศึกษาเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญในการอ่าน

กศน.ตำบลศรีบัวบาน นำนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนากศน.ตำบล บริเวณรอบอาคาร-ในอาคาร จัดห้องเรียนและชั้นหนังสือเรียนให้สวยงาม

กิจกรรม โครงการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรการปักผ้าด้นผ้าด้วยมือ วันที่ 11-16 ก.พ.2562 ณ บ้านแม่ลอง

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "การสอนเสริมรายวิชาคณิตศาตร์ นศ.ม.ต้น ตำบลนครเจดีย์ ตำบลน้ำดิบและตำบลมะกอก

กิจกรรม Saturday play & learn วันนี้ได้แก่ “กิจกรรมดอกกุหลาบกระดาษ” มาทำดอกกุหลาบสวยๆกันคะ

กศน.ตำบลริมปิง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ เทศบาล ตำบลริมปิง โครงการรำวงมาตรฐาน วันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

"การทำแนวกันไฟ" เพื่อป้องกันไฟป่า ณ บ้านห้วยป้าง ดอยยาว หมู่ 16 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กศน.ตำบลป่าซาง รับสมัครครอบครัวส่งเสริมการอ่านจำนวน 12 ครอบครัว. ณ วัดฉางข้าวน้อยใต้

จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่

บ้านหนังสือชุมชนและครอบครัวรักการอ่าน ตำบลนครเจดีย์ ปี62

หนังสือใหม่พร้อมให้บริการแล้วค่ะ สามารถมาเลือกอ่าน เลือกยืมได้ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ได้เลยค่ะ

หนังสือใหม่พร้อมให้บริการแล้วค่ะ สามารถมาเลือกอ่าน เลือกยืมได้ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง ๘ แห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โครงการอาสาสมัครรักการอ่าน กศน.ตำบลมะเขือแจ้ โดยอาสาสมัครประจำตำบลได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีมุมอ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กศน.อำเภอป่าซาง ได้รับการติมตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ร่วมงานวันเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หนังสือ สื่อ

กศน.ตำบลนาทราย ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ได้นำสื่อหนังสือมาเปลี่ยนหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชน บ้านชัยวงษา หมู่22 เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไป

กศน.ตำบลนาทราย ได้นำนักศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน เรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกผักสวนครัวและการจัดการขยะประเภทใบไม้ โดยวิธีการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผา ป้องกันปัญหาหมอกควัน

ศศช.บ้านขุนก๋องจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศศช.บ้านขุนก๋อง

เปิดกลุ่ม สนใจอาชีพระยะสั้น วิชาการออกแบบตัดเย็บเสื้อ ณ.บ้านหนองเงือก ม.5 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนเปิดกลุ่ม สนใจอาชีพระยะสั้น วิชาการออกแบบตัดเย็บเสื้อ ณ.บ้านหนองเงือก ม.5 ตำบลแม่แรง 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

โครงการ การอบรมการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็ นเลิศ (Best Practice)ดาวน์โหลดเอกสาร


การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรปักผ้าด้นผ้าด้วยมือ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก จัดกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

ปลูกผักดีกว่า.เดี๋ยว พืชมงคล.แจกไปรับประทาน.คร้าบ

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ศส.ปชต.ประจำตำบล

กศน.อำเภอเวียงหนองล่องเเละห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายวังผางเกมส์ เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหน่วยงานราชการ ร่วมกับเทศบาลวังผาง หนวงยวง หนองล่อง เเละศรีเตี้ย

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน สับเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือและวารสาร ณ เคาน์เตอร์ห้องสมุดชาวตลาดหนองดอก

Happy Valentine day กิจกรรมทำพวงกุญแจ Valentine “เพราะเราอ่าน ถึงทำได้” ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าซาง

กศน.อำเภอ​ทุ่ง​หัว​ช้าง​ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่​ ณ​ ศาลากลางบ้าน​ บ้านหัวขัว​ หมู่4 ตำบล​ทุ่ง​หัว​ช้าง​ อำ​เภอ​ทุ่ง​หัว​ช้าง

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติ

รายการสายใย กศน. ตอน กศน. อำเภอบ้านลาด กับศูนย์การเรียนรู้ฯ


รายการสายใย กศน. ตอน กศน. อำเภอบ้านลาด กับศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


กศน.อำเภอ​ทุ่ง​หัว​ช้าง​ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่​ ณ​ ศาลากลางบ้าน​ บ้านหัวขัว​ หมู่4 ตำบล​ทุ่ง​หัว​ช้าง​ อำ​เภอ​ทุ่ง​หัว​ช้าง

ระบบ DMIS ทำไมรูปภาพการรายงานผลไม่ขึ้น


ระบบ DMIS ทำไมรูปภาพการรายงานผลไม่ขึ้น 

กศน.อำเภอ​ทุ่ง​หัว​ช้าง​ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่​ ณ​ ศาลากลางบ้าน​ บ้านหัวขัว​ ตำบล​ทุ่ง​หัว​ช้าง​ อำ​เภอ​ทุ่ง​หัว​ช้าง​

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลบ้านธิจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรวิชาการนวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 40 ชั่วโมง

จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านแก่เด็กประถมวัย โครงการห้องสมุดชาวดอย ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 62

หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอลี้

เปิดกลุ่ม สนใจอาชีพระยะสั้น วิชาการออกแบบตัดเย็บเสื้อ ณ.บ้านหนองเงือก ม.5 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง

โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ ของ กศน.อำเภอบ้านธิ ณ บ้านป่าปี้

การเปลี่ยนสถานะบุคลากรและการโอนย้ายสังกัดของบุคลากรในระบบ DMIS


การเปลี่ยนสถานะบุคลากรและการโอนย้ายสังกัดของบุคลากรในระบบ DMIS


กศน.ตำบลประตูป่า จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อการมีงานทำ หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง จำนวน 48 ชั่วโมง

กศน ตำบลอุโมงค์ จัดทำโครงการ การทำเห็ดสวรรค์

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มฤดูการผลิตใหม่ ปี2562
บรรณารักษ์และครู กศน.ตำบลบ้านเรือน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน

การศึกบนพื้นที่สูง..กลุ่มผาด่าน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

บรรณารักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอป่าซาง จัดกิจกรรมโครงการบ้านสวย คนสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง รับการนิเทศ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การตรวจสอบภายใน จาก คณะเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดลำพูน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบ้านธิ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ทำไมทำแผนงานโครงการไม่ได้ DMIS62


ทำไมทำแผนงานโครงการไม่ได้ DMIS62


กศน.จังหวัดเชียงใหม่​ รายงานการดำเนินงาน​ ตามนโยบาย​ 6 ด้าน​ ตอบโจทย์การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สัมมนาวิชาการ กศน .ภาคเหนือ

สัมมนาวิชาการ กศน .ภาคเหนือ

นำเสนอกลุ่มอิงดอย 12/02/2562จดหมายข่าว กศน.อำเภอลี้ ประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ครอบครัวรักการอ่าน” ณ ตำบลนครเจดีย์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ได้ที่งาน เปิดบ้านวิชาการ เวียงเจดีย์ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้

นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงาน กศน.ในเขตภาคเหนือ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมคณะครู กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกิจกรรมพิธีสถาปนา ครบรอบ 40 ปี โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ผู้ตรวจการ กกต.ประจำจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมสถานที่ติดตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

กศน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝุ่นละออง PM 2.5

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ จัดรายการวิทยุ ตามโครงการห้องสมุดออนแอร์

นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562

วิชาชีพ ช่างก่อสร้าง บ้านห้วยป้าง ตำบลทากาศ อ.แม่ทา หลักสูตร 35 ชม.

หนังสือใหม่พร้อมให้บริการแล้วค่ะ สามารถมาเลือกอ่าน เลือกยืมได้ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สรุปการอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ก่อนการปฏิบัติงาน


ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ จัดประชุมประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ และติดตามการดำเนินงานของคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านธิ

เปิดตัว “บ้านหนังสือชุมชน” แห่งใหม่ ณ บ้านหนองสมณะ ตำบลนครเจดีย์

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพแบบชั้นเรียน จำนวน31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรวิชาการออกแบบและการจัดสวน ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รายงานผลการพัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี(พ.ศ.2557-2561)