วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร "การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาสระผมสมุนไพร"

เซ็คอีกทีเด็กตกหล่น 37คน

จุลสารกศน.อำเภอเมืองลำพูน เดือนพฤษภาคม 2562

นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ได้เดินทางมานิเทศ เยี่ยมชม และพบปะพูดคุยกับผู้ร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ ได้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ประชาชนทั่วไปของอำเภอบ้านธิ

น.ส ศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ ได้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ประชาชนทั่วไปของอำเภอบ้านธิ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562
ณ สำนักงาน กศน. อำเภอบ้านธิ

ครอบครัวรักการอ่านยังรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะ รับฟรีถุงผ้าใส่หนังสือ

ขอขอบพระคุณคุณศรีภา วงค์ศรีใส ที่มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้

คุณศรายุทธ เจียรมาศ ป.อาวุโส อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่เดินทางไกล เพื่อมอบหนังสือดีๆ “แผ่นดินนี้ชื่อเทพา” ให้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ นำคณครูบุคลากรและชาวบ้านอำเภอบ้านธิ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2562 ณ บริเวณรอบๆ สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านธิ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 น.ส ศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ นำคณครูบุคลากรและชาวบ้านอำเภอบ้านธิ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2562 ณ บริเวณรอบๆ 
สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านธิ

กศน.ตำบลท่าตุ้มได้รับมอบหมายจากนายสมชาย ฟองศักดิ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าซางให้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ #วิชาการจักสานไม้ไผ่ #ไม้กวาดทางมะพร้าวและใบลานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

กศน.อำเภอเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง และเกษตรกรต้นแบบ ตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลักสูตรการทำแคบหมูไร้มัน ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลท่าตุ้มได้รับมอบหมายจาก นายสมชาย ฟองศักดิ์ ผอ.กศน. อำเภอป่าซาง ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ถุงผ้ารักษ์โลก

กศน.ตำบลนาทรายพร้อมคณะร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ จัดรายการวิทยุ ณ คลื่นวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กศน ตำบลอุโมงค์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการสูงวัย ใส่ใจการอ่าน

กศน.ตำบลมะกอกจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรมโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายการสายใย กศน. ตอน นวัตกรรมการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลลี้จัดโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้​ การปลูกอะโวคาโด​ ณ​ สวนสามแสน​ ตำบลลี้

กิจกรรมวันวิสาขบูชาให้แก่ผู้ปกครองและเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล

สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระธาตุหริภุญชัย และเครื่องสักการะพระราชทาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวจากอาจารย์เอกช้ย ยุติศรี

ครูกศน.ตำบลห้วยยาบเข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูสะเต็มด้วยระบบทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

กศน.อำเภอป่าซาง เป็นประธานเปิดกลุ่ม ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น จำนวน 70 ชัวโมง

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคเหนือ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลประตูป่า จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการเต้นบาสโลบ เพื่อสุขภาพ

วันแรงงานแห่งชาติ

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บริเวณเคาว์เตอร์และหมุนเวียน

เชิญดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ณ ตลาดนัดบ้านดอน ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง

การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ภาคเรียนที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562