วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้จัดทำสื่อโครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์กิจกรรม สื่อสารกับเครือข่ายเอกชน ประชาชน และพรรคการเมืองอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมย่อยสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการดังนี้

        1. คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ ความยาว 2 นาที    จำนวน 3 เรื่อง

        2. สปอตวิทยุ ความยาว 1 นาที 4 ภาษา (ภาษาไทยกลาง/พื้นเมือง/ยอง/ปกาเกอะญอ) ภาษาละ 3                 เรื่อง   รวม 12 เรื่อง

        3. ภาพอินโฟกราฟิกสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทต่างๆ จำนวน 52 ภาพ


สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้จากลิงค์นี้