วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้ Thailand Knowledge Portal

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้ Thailand Knowledge Portal ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน