วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอเมืองลำพูน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาวิชาการ กิจกรรม การวิจัยชั้นเรียนและการจัดทำ Best Practice การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มืออาชีพ PLC

นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562"

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

หนังสือรายงานการอบรมครู ศศช. ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี2562 จัดทำโดย นายธนากร หน่อแก้ว (สถาบัน กศน.ภาคเหนือ) มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของการจัดอบรม หลักสูตร ผลการจัดอบรม ลิงค์หนังสือ E-book bit.ly/2NFJjJh และ ลิงค์คลิปวิดีโอ bit.ly/2WyUAPl สำหรับรับชมคลิปบรรยากาศการจัดอบรมในหมู่บ้านชาวไทยภูเขา