วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำพูน พร้อมครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ต้อนรับ ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล ผอ.กศน.อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คณะครู และบรรณารักษ์ ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น