วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น